Zenoma Budownictwo Zielona Góra

Dom pasywny Zielona Góra

Budownictwo pasywne i odnawialne Źródła energii  to moje pasje. Jeśli naszej pracy towarzyszy pasja, poczucie odpowiedzialności, uczciwość i rzetelność to finał w postaci solidnego produktu gwarantowany. Chociażby z tych względów    polecam swoje usługi jako Kierownik Budowy i Wykonawca robót budowlanych przy realizacji tego typu obiektów. 

Chciałbym Państwu zaaplikować witaminkę w postaci krótkiej prezentacji domu pasywnego.

Dom pasywny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji.Jedną z najbardziej zaawansowanych form budownictwa energooszczędnego jest budownictwo pasywne. Budowa budynku pasywnego o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym od 15 kWh/m2staje się z roku na rok coraz bardziej opłacalna. Budowa budynku pasywnego wymaga zastosowania najwyższej jakości materiałów budowlanych oraz systemów energetycznych. Ważny jest również sam proces projektowania oraz odpowiednie wkomponowanie budynku w otoczenie z efektywnym wykorzystaniem lokalnych warunków na potrzeby energetyczne. Projektowanie budynku pasywnego jest wnikliwym procesem wymagającym wnikliwej współpracy wszystkich branż budowlanych można by rzec jest zjawiskiem interdyscyplinarnym. 

Straty ciepła budynku są wprost proporcjonalne do powierzchni jego przegród zewnętrznych. Projektant powinien więc dążyć do tego, by współczynnik kształtu budynku A/V - stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do jego kubatury był jak najmniejszy. Oznacza to, że bryła budynku powinna być jak najbardziej zwarta, zbliżona kształtem do kuli, bądŹ sześcianu, brył charakteryzujących się najmniejszym współczynnikiem A/V. W praktyce architekt powinien unikać stosowania konstrukcji ścian, a w szczególności dachu budynku o bardzo złożonym kształcie Budynek pasywny powinien mieć atrakcyjny wygląd, a równie istotne jest spełnienie oczekiwań inwestora w zakresie komfortu i funkcjonalności wnętrz. Zadaniem architekta jest pogodzenie tych kwestii.


 Obecnie na rynku dostępne są materiały izolacyjne oraz urządzenia przeznaczone do budynków pasywnych charakteryzujące się dobrymi parametrami technicznymi. Możliwe jest więc projektowanie domów pasywnych o prostej konstrukcji i zwartym kształcie a przy tym atrakcyjnej architekturze posiadającej duże walory estetyczne 
 

Bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło sprawia, że zyski ciepła od promieniowania słonecznego docierające do wnętrza budynku przez okna odgrywają bardzo ważną rolę w bilansie energetycznym budynku pasywnego które pokrywają ponad 40 % sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Ł»eby spełnienie wymagań energetycznych stawianych budynkowi pasywnemu było możliwe, projekt architektoniczny musi gwarantować pozyskanie odpowiedniej ilości energii z promieniowania słonecznego i jej efektywne wykorzystanie. 


 

W budynkach pasywnych najczęściej stosowany jest bezpośredni system pasywnego pozyskiwania zysków słonecznych. Polega on na bezpośrednim wykorzystaniu zysków ciepła od słońca pozyskanych przez odpowiednio zorientowane okna o dużej powierzchni, do ogrzania powietrza oraz powierzchni budynku. Dla efektywnego działania systemu bezpośredniego niezbędna jest odpowiednio wysoka akumulacyjność cieplna przegród oraz stropów budynku.


 

Bardzo ważna jest Orientacja budynku wzdłuż osi wschód-zachód. Największa ilość energii z promieniowania słonecznego przypada na kierunek południowy, dlatego też w budownictwie pasywnym stosuje się fasady południowe z dużymi powierzchniami przeszkleń w celu maksymalnego pozyskania zysków ciepła od słońca, okna usytuowane od strony południowej oraz południowo-wschodniej i południowo-zachodniej mogą mieć pozytywny bilans energetyczny. 


 

Konstrukcja budynku pasywnego sprzyja pozyskiwaniu zysków słonecznych, co jest bardzo korzystne z energetycznego punktu widzenia w sezonie grzewczym. W lecie natomiast nadmierne zyski ciepła mogą doprowadzić do przegrzewania pomieszczeń. Dlatego niezbędnym elementem architektury budynku pasywnego są okapy ograniczające nadmierną penetrację promieniowania słonecznego do wnętrza budynku. Odpowiednio zaprojektowane okapy okienne zatrzymają promieniowanie słoneczne w lecie, gdy słońce znajduje się wysoko na nieboskłonie. Zimą wysunięty okap nie stanowi bariery dla promieniowania słonecznego, gdyż słońce porusza się nisko nad horyzontem.

 

Projektując budynek pasywny należy wziąć pod uwagę lokalne uwarunkowania takie jak obecność drzew, zbiorników wodnych, czy też ukształtowanie terenu. Dokładna analiza panujących na działce budowlanej warunków umożliwi efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości oraz uniknięcie niekorzystnych w danym przypadku decyzji inwestycyjnych.

 

Ważny jest projekt zieleni. Zasadzenie od strony południowej drzew liściastych może być korzystne latem, dając zacienienie i ograniczając zyski ciepła od słońca i przegrzewanie pomieszczeń. Zimą, po zgubieniu liści penetracja promieni słonecznych do budynku nie będzie przez drzewa utrudniana. Równie korzystne jest wykorzystanie pnączy na południowej fasadzie budynku. Dają one zacienienie latem, schładzając jednocześnie otaczające powietrze. Od strony północnej powinny znaleŹć się drzewa iglaste dające osłonięcie od wiatru niezależnie od pory roku.
 

Z energetycznego punktu widzenia istotnym jest też rozmieszczenie pomieszczeń. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi należy lokalizować w południowej części budynku. Tu warunki komfortu cieplnego muszą być zachowane. Temperatura powietrza będzie utrzymywana zgodnie z wymaganiami na poziomie 20°C w pokojach oraz 25°C w łazienkach.

 

Obecnie koszt budowy domu pasywnego w Polsce to 8-15% (a przy niewłaściwym projektowaniu nawet do 35%) więcej w stosunku do budowy standardowej. W Niemczech koszty dodatkowe wynoszą jedynie 3-8%. Narodowy Fundusz Ochrony Łšrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku uruchomił program dopłat dla nowego budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego o zredukowanym zapotrzebowaniu na energię, który wprowadza dwa standardy energetyczne NF15 i NF40. Standard NF15 jest odpowiednikiem standardu budynku pasywnego.

Jedynie kompleksowe planowanie budynku pasywnego z uwzględnieniem szeregu istotnych z energetycznego punktu widzenia szczegółów może doprowadzić do ostatecznego sukcesu - spełnienia kryterium energetycznego. Każda inwestycja tego typu musi być traktowana indywidualnie, a obliczenia energetyczne wykonywane w oparciu o dane odpowiadające rzeczywistym warunkom lokalizacji budynku. Staranne przygotowanie ogólnej koncepcji budynku pasywnego umożliwi podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych i uniknięcie błędów na etapie projektowym.

Polecam do zapoznania się z informacjami na temat odnawialnych Źródeł energii -kliknij tutaj