Zenoma Budownictwo Zielona Góra

Inwentaryzacje budowlane

W mojej ofercie usług znajduje się również inwentaryzacja budowlana, która jest niezbędna w pewnych procesach budowlanych. Dokonuję inwentaryzacji rzeczywistego stanu istniejącego budynku w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej.
Inwentaryzacja budowlana jest niezbędna przy projektowaniu przebudowy domu, niezależnie, czy remont jest związany z nadbudową, czy tylko ze zmianą podziału niektórych pomieszczeń. Istotne jest więc, aby inwentaryzacja była wykonana rzetelnie i bez uproszczeń.
 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku starych domów, gdzie sporządzona dokumentacja inwentaryzacyjna ilustrująca przebudowywane elementy, zastąpi inwestorowi projekt budowlany, a architekt opracuje na jej podstawie projekt przebudowy,
 
Inwentaryzacja budynku przydatna też będzie przy ocenie stanu technicznego budynku, planowanym kupnie bądŹ sprzedaży nieruchomości, wykonywaniu nowych instalacji w domu (gaz, prąd, woda, ogrzewanie) czy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych w obiekcie.