Zenoma Budownictwo Zielona Góra

Kosztorys budowlany

Moja wiedza techniczna i bogate doświadczenia umożliwiają dokonanie precyzyjnej kalkulacji kosztów budowy pomimo, że nie rzadko posiadamy jedynie projekt budowlany. Na podstawie sporządzonych przeze mnie kalkulacji szczegółowych można zaplanować poszczególne cykle robocze . Kalkuluję ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót.

 

W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest on szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

 

W procesie inwestycyjnym kosztorys przygotowuje inwestor w celu uzyskania informacji o planowanych kosztach inwestycji. Przygotowuje go również wykonawca w celu uzyskania wartości danej roboty określającej opłacalność jej realizacji. Kosztorys towarzyszy procesowi inwestycyjnemu w różnych jego fazach.

Dla inwestora i wykonawcy jest on podstawą zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia wartości inwestycji, pozwala określić wydatki poniesione na technologię robót, ustala zużycie nakładów RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) w oparciu o katalogi KNR lub analizę indywidualną, na koniec jest podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.