Zenoma Budownictwo Zielona Góra

Opinie techniczne

Opinie techniczne budynków sporządzane na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Bogate doświadczenia w branży budowlanej przekładają się na fachową ocenę zjawisk technicznych, trafne diagnozowanie podejmowanych przedsięwzięć opiniodawczych.